Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/upscmd/ise.upsc.md/index.php on line 45 Doctorat » Institutul de Științe ale Educației


Doctorat
 
 
 

Responsabil Doctorat:

Afanas Aliona, dr. în pedagogie


 Telefon de contact: 022 46 69 05.
     Doctoratul este o formă de învăţămînt postuniversitar, care se realizează prin activitate de cercetare ştiinţifică şi se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pentru necesităţile ştiinţei, tehnicii, învăţămîntului, culturii şi ale altor domenii de activitate, asigurând progresul tehnico-ştiinţific şi social-economic al ţării.
     Programul de doctorat, examenele de admitere la doctorat, programul de pregătire, susţinerea publică a tezei de doctor şi obţinerea diplomei de Doctor se desfăşoară în conformitate cu Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Legii învăţămîntului nr. 547 - XIII din 21 iulie 1995 şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postodctoratului nr.173 din 18 februarie 2008. 
   

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează studii prin doctorat la specialităţile:

  • 511.03 Psihologie socială
  • 531.01 Teoria generală a educației
  • 532.01 Didactică preșcolară
     Conducătorii de doctorat sunt profesori universitari, profesori cercetători, conferenţiari universitari sau conferenţiari cercetători, cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor, abilitat cu dreptul de conducător de doctorat prin hotărârea C.N.N.A. 

Admiterea la doctorat

Programul Individual al doctorandului

REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DOCTORATULUI SI POSTDOCTORATULUI

GHID PRIVIND PERFECTAREA TEZELOR DE DOCTORAT SI A AUTOREFERATELOR, Aprobat prin Hotarirea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009, Intra in vigoare din 1.09.2009

HOTARAREA nr. AT-2/6-3 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitat (proces-verbal nr. 2 din 31 martie 2011)

HOTARAREA nr. AT-8/1-2 pentru aprobarea Regulamentului privind publicatiile stiintifice si stiintifico-metodice (Proces-verbal nr.8 din 23 decembrie 2010)

Dispoziţie nr. 01-07 din 19.03.2014 cu privire la completarea Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA , nr. AT 03 /11 din 23 aprilie 2009

 

Regulament de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

 

Concurs la programele de postdoctorat la specialităţile 531. 01 Teoria generală a educaţiei şi 511.03 Psihologie socială.