Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/upscmd/ise.upsc.md/index.php on line 45 Biblioteca » Institutul de Științe ale Educației
BIBLIOTECA

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

 

Biblioteca ISE

 

 

 

Bibliotecar principal:

ELIZAVETA GLOBA,

categoria de calificare I

 

Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei e entitate de Informare şi Documentare de profil ştiinţific şi didactic, cu impact direct asupra calităţii serviciilor educaţionale prestate.

Asigurarea informaţională a activităţii de cercetare ştiinţifică în Ştiinţe ale Educaţiei şi în Psihologie, cât şi a activităţii de formare profesională continuă este preocuparea constantă a Bibliotecii.

Pe parcursul anilor, Biblioteca s-a afirmat ca parte integrantă a procesului educaţional şi ştiinţific, sarcina de bază fiind dezvoltarea colecţiei de documente în conformitate cu Planul de activitate al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, cu prevederile Curriculum-ului naţional/disciplinar, precum şi cu cerinţele informaţionale ale personalului didactic şi ştiinţifico - didactic al Institutului şi a cadrelor didactice de la cursurile de formare profesională.

Personalul bibliotecii:

 • Elizaveta Globa, bibliotecar principal, categoria de calificare I;
 • Luminiţa Armaşu, bibliotecar.

Obiective:

 • dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor;
 • prelucrarea analitico-sintetică a documentelor;
 • conservarea colecţiilor;
 • informare bibliografică şi referinţe;
 • relaţii cu publicul;
 • studii şi cercetări;
 • planificare-organizare.

Asigurare informaţională:

Biblioteca prestează beneficiarilor consultare cataloage, informare bibliografică, servicii de referinţă, asigurare informaţională a proiectelor de cercetare, împrumut în sala de lectură, împrumut la domiciliu, acces la baze de date, acces la Internet.

Colecţia Bibliotecii:

La dezvoltarea colecţiei de carte contribuie mai multe instituţii:

 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova;
 • Academia de Ştiinţe a Moldovei;
 • Universitatea de Stat a Moldovei;
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” etc.

Biblioteca beneficiază de donaţii valoroase provenite din alte instituţii şi biblioteci, precum: 

 • UNICEF;
 • LUMOS Moldova;
 • Centrul Educaţional ProDidactica;
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova;
 • Ambasada României la Chişinău;
 • Casa Corpului Didactic Spiru Haret”, Iaşi (România);
 • Biblioteca Centrală, USM;
 • Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă”din Chişinău;
 • Biblioteca Naţională pentru Copii „ Ion Creangă;
 • Biblioteca Ştiinţifică a US Tiraspol (cu sediul la Chişinău);
 • Biblioteca Ştiinţifică a UPS „A.Russo” din Bălţi etc.

Documentele provenite prin achiziţii şi donaţii au îmbogăţit colecţia de carte a bibliotecii cu următoarele:

 • publicaţii ştiinţifice ale Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei;
 • manuale şi metodică de predare a disciplinelor şcolare;
 • reviste ştiinţifice;
 • materiale de referinţă;
 • materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale ale Institutului şi altor instituţii de învăţământ superior;
 • teze de doctorat şi masterat;
 • rezumate ale tezelor de doctor,

 toate constituind o sursă cu un câmp vast de informare şi documentare.

Fondul de documente al Bibliotecii:

 • 66677 volume: literatură ştiinţifică şi didactică, reviste ştiinţifice, teze de doctor în pedagogie şi psihologie, rezumate ale TD,  în limbile: română, rusă, engleză, franceză, alte limbi.

Biblioteca dispune de o sală de lectură cu o capacitate de 40 de locuri.

Anual, Biblioteca înregistrează circa 3000 de vizite, efectuează peste 10000 de împrumuturi de publicaţii, beneficiari fiind: personalul ştiinţifico-didactic al Institutului, cadre didactice de la stagiile de formare profesională continuă, masteranzi, doctoranzi şi alte categorii de beneficiari.

Biblioteca oferă acces liber la o gamă largă de produse informaţionale: fişier electronic - bază de date a  articolelor ştiinţifice publicate de autorii Institutului în ediţii periodice şi în alte lucrări ştiinţifice.

Pentru a facilita accesul utilizatorilor la informaţia electronică de profil ştiinţific şi didactic, sala de lectură a Bibliotecii este dotată cu 4 computere conectate la Internet.

Produse informaţionale şi promoţionale:

Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor propriile produse informaţionale, care pot fi accesate pe  site-ul Institutului (www ise.md ), pagina BIBLIOTECA: e-Buletine informaţionale: achiziţii şi donaţii de carte, simpozioane literare, mese rotunde, întâlniri cu personalităţi notorii din domeniul educaţiei şi culturii - evenimente realizate de Biblioteca  Institutului în parteneriat

 cu cadrele didactice şi şiinţifice ale Departamentelor: Formare Profesională Continuă,  Cercetare şi Relaţii Internaţionale.

Formarea utilizatorilor  -  obiectiv prioritar  în activitatea Bibliotecii:

Obiectiv realizat de Biblioteca Institutului prin diverse programe, proiecte de dezvoltare:

 • Ziua Uşilor Deschise, cu prezentarea publicaţiilor ştiinţifice ale personalului ştiinţifico - didactic al Institutului;
 • expoziţii ştiinţifice;
 • programe consacrate simpozioanelor ştiinţifice şi literar-artistice;
 • mese rotunde;
 • lansări de carte, etc.

Relaţii de parteneriat

Biblioteca întreţine relaţii de parteneriat în baza unui Contract de colaborare cu instituţii bibliotecare atât din ţară, cât şi de peste hotare,

relaţii pe plan naţional:

 • Instituţia Publică Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,;
 • Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova;
 • Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă”;
 • DIB ULIM;
 • Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu";
 • Biblioteca L. T. " George Călinescu ",

 relaţii pe plan internaţional:

 • Biblioteca Centrală Universitară " Carol I " din Bucureşti ( România );
 • Biblioteca Ştiinţifică a Academiei Române;
 • Biblioteca Naţională a României

 Graţie acestor parteneriate, utilizatorii Bibliotecii pot beneficia de suport informaţional privind rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul educaţiei la nivel naţional şi internaţional, să dezbată puncte de vedere şi aspecte de actualitate din domenii precum: management şcolar, curriculum, evaluare, educaţie permanentă, consiliere în orientarea carierei, schimb de experienţă, progrese în dezvoltarea profesională, direcţii de dezvoltare, inovaţii şi bunele practici în domeniul educaţional.

Comunicări prezentate la diverse conferinţe  de nivel instituţional precum şi în publicaţiile din domeniul Biblioteconomiei.

Activitatea de cercetare din cadrul Bibliotecii şi-a găsit reflectare în comunicările prezentate în cadrul conferinţelor şi atelierelor profesionale: 1) Implementarea ideilor inovative în soluţionarea proiectelor de Bibliotecă cu deschidere spre progres, comunicare susţinută  în cadrul Conferinţei ştiinţifico-practică "Biblioteca Universitară în contextul schimbărilor inovaţionale ale procesului educaţional şi de cercetare”: Locaţie: Biblioteca Ştiinţifică a UPS "Ion Creangă” din Chişinău; 2) Biblioteca - Şcoala - Comunitate - Societate: interacţiune şi parteneriat, comunicare susţinută în cadrul Conferinţei profesionale anuale ABRM  „Biblioteca şi comunitatea şcolară: confluenţe pentru cunoştinţe”/ Locaţie: LT Minevra. Comunicări sisţinute de Elizaveta Globa, bibliotecar principal.

În colecţia de carte a Bibliotecii se păstrează colecţiile de lucrări ştiinţifice ale mai multor personalităţi notorii ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei: Nicolae Bucun, Ion Botgros, Eugen Coroi, Ion Boian, Stela Cemortan, Aurelia Răileanu, Nicolae Onea, Vasile Suceveanu, Teodosia Armaşu etc. care, de-a lungul timpului, au păşit în acest lăcaş al cunoaşterii, lăsând o urmă a trecerii lor în colecţia de carte.

Biblioteca ISE

Biblioteca ISE

Biblioteca ISE

Biblioteca ISE

Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, ca şi alte biblioteci din Sistemul Naţional de Biblioteci, încearcă să se afirme prin deschiderea spre schimbare, modernizare şi afirmare în noua Societate a Informaţiei şi Cunoaşterii.

POLITICI

EVENIMENTE

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 • Participări

DEZVOLTAREA  COLECŢIEI

RESURSE INFORMAŢIONALE

LEGISLAŢIE

 • Bibliotecă

ASISTENŢĂ INFORMAŢIONALĂ

 • Grupaje informative

PUBLICAŢII

LINK-URI