Institutul de Cercetare, Inovații și Transfer Tehnologic, din cadrul UPS ION CREANGA a organizat la 21 octombrie 2022 Conferința Națională cu participare internaționala EDUCAȚIA DE CALITATE IN CONTEXTUL PROVOCARILOR SOCIETALE.
Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în științe ale educației
Conferința științifică cu participare internațională
ANUNȚ
În atenția cadrelor didactice și de conducere din învățământul general!
Pledoarii de recunoștință și aprecieri ale profesionalismului colaboratorilor Institutului de Științe ale Educației
În atenția cadrelor didactice și de conducere din învățământul general!
Stimați colegi! Administrația Institutului de Științe ale Educației Vă informează despre demararea procedurii de reorganizare prin absorbție a Institutului de Științe ale Educației: (Ord. MECC nr. 752 din 21.07.2022)
Scrisoare deschisă către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova privind stoparea procesului de absorbție a Institutului de Științe ale Educației.
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI organizează la 21 octombrie 2022 conferința științifică cu participare internațională EDUCAȚIA DE CALITATE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE
Training on-line Tema: MODELE ȘI STRATEGII DE RECONFIGURARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
Training on-line cu Tema: STRATEGII DE RECONFIGURARE A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE