Candidat: Afanas Aliona, dr., conf. univ.

Consultant științific: Pogolșa Lilia, dr. hab., conf. univ.

Tema tezei: Teoria şi praxiologia formării profesionale continue a cadrelor didactice

Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației

data: 15 noiembrie 2022

Ora: 12:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, str. Doina, nr. 104, sala 212

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat: 

 • Maia BOROZAN, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, președinte
 • Nina PETROVSCHI, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, secretar științific
 • Lilia POGOLȘA, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, consultant științific
 • Dumitru PATRAȘCU, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, recenzent oficial
 • Vladimir GUȚU, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, recenzent oficial
 • Vasile COJOCARU, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,Chișinău, recenzent oficial
 • Mihai ȘLEAHTIȚCHI, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, recenzent oficial
 • Sorin CRISTEA, doctor în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea din București, România, recenzent oficial
 • Prezența membrilor Comisiei de susținere publică este obligatorie.

Linkul de acces: https://meet.google.com/ado-mmys-new

Texul integral al tezei poate fi consultat pe suport de hârtie la Biblioteca Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

 • Rezumatul tezei de doctor, în limba engleză, aici.
 • Rezumatul tezei de doctor, în limba română, aici.
 • Teza, cu titlul de manuscris, aici.