Departamentul Formare Continuă

 

 

 

 


CERTIFICAT
de evaluare externă a calității


Planul stagiilor de formare profesională continuă
a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2022


Programele de Formare Profesională Continuă actualizate, 2019


 


RAPORTUL DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2021

RAPORTUL DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2020

RAPORTUL DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2019

RAPORTUL DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2018

RAPORTUL DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2017

RAPORTUL DE ACTIVITATE A DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL 2016


 


FORMULAR 
de înregistrare
(„Stagii de formare profesională continuă 
a cadrelor didactice și de conducere”)