Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/upscmd/ise.upsc.md/index.php on line 45 ANUNȚ » Institutul de Științe ale EducațieiANUNȚ

 

În baza ordinului Rectorului Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” nr. 291 din 13 septembrie 2022, prin care au fost aprobate statele de personal ale Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, ca urmare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 485/2022, în baza căreia Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău (persoana juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) Institutului de Științe ale Educației (persoană juridică absorbită), în conformitate cu art. 56 din Codul Muncii al Republicii Moldova, care prevede că contractul individual de muncă se încheie între salariat şi angajator, 

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ ” din CHIȘINĂU

anunță iniţierea procedurii de încadrare a salariaţilor Institutului de Științe ale Educației (cu excepția celor ale căror contracte individuale de muncă încetează pe parcursul lunii septembrie 2022).

În acest context, salariaţii Institutului de Științe ale Educației sunt invitaţi la sediul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 1 (blocul II, et,2, bir.27), tel. contact: (022) 35-83-31, (Serviciul Resurse Umane), în perioada 21.09.2022 – 26.09.2022, între orele 09:00-16:00 (pauza de masă 12:30-13:00), pentru a semna olograf cu noul angajator – Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, următoarele:

  • contractul individual de muncă;
  • cererea de încadrare, inclusiv acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale.

 

Persoanele urmează să se prezinte la Serviciul Resurse Umane al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău cu următoarele acte:

  • buletinul de identitate valabil în original + 2 copii;
  • diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale în original + 1 copie;
  • carnetele de muncă în original + 1 copie (la toate paginile completate).

 

Datele de contact a persoanei responsabile: Tatiana Spînu

tel. contact: (022) 35-83-31 , e-mail:dru@upsc.md